• English

Beleidsplan 2016-2018

Meerjarig Beleidsplan Stichting Taste Delft
 
Het werk dat de stichting doet
Taste! is een groep christenen die hun geloof handen en voeten geeft in hun geografische omgeving. Kernwoorden hierbij zijn gastvrjiheid, openheid en het delen van ons leven en geloof. Hierbij staat de aandacht voor God, de ander en elkaar centraal. De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van diverse activiteiten en samenkomsten en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
De manier waarop die geld krijgt:
 • Subsidies en andere bijdragen
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Alle andere verkrijgingen en baten.
Beheer van het geld:
Het geld wordt beheerd door het bestuur van de stichting, waarbij de praktische zaken worden uitgevoerd door de penningmeester.
Maandelijks worden de inkomsten en uitgaven van de stichting naast elkaar gezet om zo te garanderen dat we niet meer uitgeven dan wat binnenkomt.
 
Uitgaven van het geld
Bestuurders van de stichting krijgen geen beloning voor hun werk.
Als de stichting wordt opgegeven gaat het geld naar een vergelijkbare stichting met ANBI keurmerk zoals het Westland netwerk.
 
Besteding van het geld:
Het geld wordt besteed na een beslissing van het bestuur, waarbij een meerderheid van het bestuur instemt met de voorgestelde besteding.
Stichting Taste Delft wil zijn verworven inkomsten besteden ten nut van het doel van de stichting.
 
Meerjarenplan.
 
2016
 • We hebben dit jaar drie kernactiviteiten:
  • Om de twee weken ongeveer 4 smallgroups waar mensen samen komen om het leven te delen en over de bijbel te praten.
  • Elke vrijdag een open buutcafé zonder winstoogmerk, waar mensen tussen 10 uur en 20 uur welkom zijn voor koffie, thee, gebak en zelfs lunch en diner. Er zijn geen vaste prijzen maar een bijdrage aan de fooienpot wordt gewaardeerd.
  • Om de twee weken op zondag een viering van 15 uur tot 17 uur. Samen nadenken over de bijbel, samen het leven delen.
 • Daarnaast doen we nog incidentele acties zoals een welkomst BBQ voor internationale studenten in de Roland Holstlaan, in samenwerking met DUWO en Kerst in de Voorhof in samenwerking met de lokale AH en de hervormde wijkgemeente Mattheus.
2017
 • We gaan dit jaar verder met wat we in 2016 zijn begonnen, proberen daar meer mensen bij te betrekken en de activiteiten niet alleen voor de buurt te doen maar ook met de buurt.
 • We komen ook meer los van ons pand aan de Roland Holstlaan, proberen ook activiteiten te ontplooien elders in de wijk, door de lokale bewoners.
2018
 • Het wekelijkse buurtcafé heeft er een broertje bij gekregen in een andere wijk in Delft of een ander gedeelte van de wijk Voorhof, die vind ook op een andere dag dan een vrijdag plaats
 • Het aantal smallgroups is gegroeid naar acht. Sommige komen elke twee weken bij elkaar, anderen elke week.
 • Elke week is er een viering in het pand aan de Roland Holstlaan 751
 • Er is vierde wekelijkse activiteit bijgekomen die veel buurtbewoners bereikt en aanspreekt.