• English

Financiële verantwoording

Op deze pagina vind u het volgende:
  • de openingsbalans
  • De sluitingsbalans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting
De stichting is opgericht op 9 September 2016, de verantwoording gaat dan ook alleen over die periode.
Balans per 09-09-2016
 
Balans per 31-12-2016
 
 
 
Inkomsten en uitgaven over 2016
 
 
 
Toelichting